Ramiro Fonte asegura na Nosa Terra que "os mellores escritores son os poetas, outra cousa é que sean bos ou malos novelistas". Case que asino abaixo.