Xa llelo contei algunha vez. Ánxel Fole, cada vez que comprobaba no Progreso que o propuxeran para o Nobel, tiraba a cavicha da boca e exclamaba: "¡Que tolos están!" Agora, varios colectivos nacionais repiten o erro pedindo o Nobel para Ferrín. Como se non quedara xa claro destas alturas que as haxiografías que se lle escriben acó son ignoradas en Suecia. ¿Por que non probamos con Rivas? Dirán moitos de vostedes que a súa obra está en declive a conta de facela xirar sempre ao redor dos mesmos recursos temáticos e ideolóxicos, pero cando menos ten traducións no exterior e acadou unha presenza notable nos suplementos de cultura con O lapis do carpinteiro.