A música do azar cesou de soar no noso sistema literario. Galaxia conseguiu os dereitos de Brooklyn follies tras os que andaba outra editora nacional. Carlos Lema, agora galáctico xa editara a Auster en Sotelo Blanco. Xa lles contara que o primeiro idioma no que apareceron os últimos libros de Auster é o dinamarqués, vantaxes que concede ao seu amigo editor, Per Kodof.