O ruxe-ruxe anunciou o peche de Positivas, pero Paco Macías desmínteno cos humanimais traducidos para o galego. Os que poden cesar na súa actividade son os da editorial coa imaxe corporativa máis bonita do mundo.