Os teatreiros pensan que o substituto de Ánxeles Cuña no CDG vai ser un técnico. É loxico porque vai ter que asumir un proxecto alleo co parón canicular polo medio. Eu pregunto polo meu candidato e polo outro favorito e me din que "frío, frío", que nin eses nin Vieitez, con todo o seu peso teórico e o respecto que se lle garda no oficio. Dinme que será un apañacontas, que a pataca está demasiado quente como para arriscar cun artista. Hai -eu ignoro, mais sinalo para dar unha visión completa-, quen me falou de "alguén cercano ao partido"; pero todos pensan nun xestor, que, por outra banda, é o que cómpre.