Algún día teremos madureza abonda como para escribirmos literatura antiheimat, é dicir literatura austríaca,. Polo de agora, en breve, poderemos ler os seus escritores sen intermediarios, na lingua nacional, en Sotelo Blanco. Confio aínda en ler a Bernhard, Winkler e Jelinek; nesa orde.