O Consello da Cultura Galega vai escoller hoxe un home honrado como novo presidente.