Andrés Trapiello escribiu un texto para a exposición de pintura que Vázquez Cereijo mantén na galería Clérigos de Lugo co nome Un año en las islas Hébridas. Trapiello define, entre elas, a illa que pintou Cereijo, Barra, polas cousas das que carecen: panadaría, chaves para as portas, peches nas fincas, árbores e paraugas. As tres primeiras son lóxicas tendo en conta os poucos veciños que son e que o acceso a Escocia firme representa cinco ou seis horas de barco ou agardar unha marea baixa para que unha avioneta poida aterrar na praia. As outras dúas teñen explicación: non hai árbores porque as ovellas non deixan medrar un abrollo e non hai paraugas porque chove horizontalmente por mor dos ventos e resultan inútiles.