para que o mellor suplemento de cultura do estado nos dedique un número.