Per Kofod é a envexa dos editores. É o primeiro en publicar a novidade do seu autor favorito, que é o favorito de moitos outros editores. Sairá en Galaxia, non o esquezan. Tras publicarse que sería tirado en inglés o 02-01-07, hai nova data.