Nun artigo publicado en El Progreso que reproduce o blog de Rinoceronte, tratei de contextualizar a literatura de Etgart Keret.