é o título da novela coa que Manuel Veiga gañou o Premio García Barros 2006. Valorando as súas declaracións, penso que a obra pode ser interesante. Non abondan na literatura nacional as novelas sobre relacións persoais, sendo como son un síntoma de madureza dun sistema literario. A anterior entrega de Veiga pareceume ben suxerente.