Otero Pedrayo estaría contento. As probas de tradución de Ulysses van a bo ritmo. No equipo andan Eva Almazán, que demostrou a súa calidade con Brooklyn Follies, e sobre o traballo neste eido de Xavier Queipo non hai dúbida.