Depois de cambiarmos a cociña na casa (de algo tiña que server a literatura),a miña filla Sara (tres anos daquela) chorou porque pensaba que a súa cociña estaba baixo a nova e quería levantar o piso. Onte, grazas a Lopo e a ese talento para o espectáculo que tan largamente lle envexo, informeime de que hai outra Compostela baixo a actual.