Daniel Salgado quitará o seu novo poemario Éxodos en Xerais. Teño escoitado a lectores de lírica que é do mellor que temos no SLN (sistema literario nacional).