Un amigo que escribe LIX pide que lles reproduza a miña opinión sobre a negación do xénero.