Mario Onaindia protagoniza un documental que andan botando estes días. Mario Onaindia andou no que alí chaman a ETA Zarra porque alí distinguen aquela ETA da ETA Berri. A ETA Vella, idealista e aparvada, era quen de organizar un macroatentado cos seus militantes alugando pisos con DNIs reais (hai que ler o libro no que a filla de Carrero denuncia a permisividade) ten pouca natureza en común coa ETA Nova, profesional e inhumana. Escoito que o -ista Jon Juaristi di que Onaindia era o que mellor escribía en euskara, logo escoito que escribía a fervenza porque tiña demasiadas cousas que contar. Eu linlle a primeira parte da vida de corrido (son seiscentas páxinas). Apaixoante, aínda que aguadas en certos anos. Abro logo a carpeta co mercado de futuros no meu ordenador e conto ata catro argumentos para senllas novelas preparados para seren desenvolvidos. Sorte dos que temen ao folio en branco. Eu temo á falta de tempo para contar tantas cousas. Levo unha semana de parón nunha novela que avanzou trece folios, terei que onaindizarme un chisco máis.