Estou entusiasmado con que teñamos unha terceira vía que funcione comercialmente fóra. Ela está rachando con eses duettos de traducións que nos consinten en España ás literaturas de provincias. A novela é orixinal (aínda que estea mellor erixida a primeira) e ten un discurso que debe levala lonxe.