O Tribunal de Xustiza da UE condenou hoxe ao Estado español por eximir a todas as bibliotecas públicas de cobrar un canon polo préstamo dos libros, o que segundo os xuíces vulnera a lexislación comunitaria de propiedade intelectual. Para o Tribunal, o EE "incumpriu" unha lexislación, que aínda que permite facer excepcións á obrigación de remunerar aos autores polos préstamos realizados nalgunhas categorías de establecementos públicos, non faculta a eximir a todas as bibliotecas públicas. 
Con todo, "o feito de eximir a case todas, ou ata a todas as categorías de establecementos que efectúan tales préstamos privaría aos autores dunha remuneración que lles permitise amortizar os seus investimentos", polo que "vai en contra do obxectivo principal" da Directiva, indica a sentenza.
Así mesmo, o Tribunal desestima o argumento do Goberno español de que a Comisión Europea non demostrou que a exención ao cobro dun canon privaría aos autores duns ingresos suficientes e falsearía a competencia no mercado común. "O incumplimiento dunha obrigación imposta por unha norma de dereito comunitario supón en si mesmo incumplimiento e carece de pertinencia a consideración de que (o mesmo) non provocou consecuencias negativas", engade a sentenza.