O afago que máis me fixo abrir a cola ultimamente é que hai rapaces que teñen un meu libro como primeiro que lles gustou. A min, que adoito escribir literatura fugaz para institutos, desconcertoume esta falta de consideración para coa LIX. Xa llelo explicou Eyré, ¿se se escribe para a eternidade, a que veñen esas présas por ser recoñecido?