O Premio Montblanc á Muller 2006 foille concedido hoxe. Ten poucos galardóns, malia que hai un período da Historia da Literatura anterior a ela, outro posterior. Non embargantes, case ninguén a coñece. Xa lles recomendaron a lectura, eu recomendo a relectura e o suliñado.