Asumo que se me insulte e ata se me rebata polas cousas que escribo, pero non polas que non escribo. Estánme atribuíndo comentarios con alcume e mesmo co meu nome, nun foro galego que eu visitei en tres ocasións para advertir de que asino todo o que escribo en Internet co meu apelido. Trátase dun espazo no que non teño nin tempo nin interese en colaborar, malia que lea os fíos de literatura. Dispoño todo o material preciso recompilado para demostrar o que digo, pero antes de encargar o asunto á miña avogada, co que iso me vai supoñer de cartos, quixera saber se algún dos clientes pode informarme sobre Dereito Informático. A carga de probar que eu non uso seudónimos correspóndeme a min ou a eles? Debo dirixirme ao administrador para que me facilite as IP's das persoas contra as que me vou dirixir penalmente ou facelo a el obxecto do escrito no que pida que se me repare dos danos dado que é o responsable de manter as mensaxes na que se me insulta, difama e suplanta?