Non serei eu quen lle leve a contraria desta volta. Eu tamén estou canso das robertoalcazarinadas do Capitán Trueno. De todos os xeitos, non hai que alporizarse de que comparta institución con outras figuras do seu nivel.