Esta mañá xeou en Lugo. Sempre que hai unha xeada intensa acordo da miña nai. Indignábase moito cando a súa asistenta, que tiña nome de corentona solteira, lle falaba de que na noite anterior caera "una helada negra".

-¡No sé por qué tiene que decir que había una helada negra, si estaba todo blanco! -alporizábase amatxu Itziar.