O Premio Plácido Castro 2006 concedeuse ex aequo a Xoán Montero, pola tradución de O banqueiro anarquista, de Fernando Pessoa, e a Ekaterina Guerbek (texto revisado por Maite Veiga), pola tradución de Diario dun tolo, de Gógol. Asimesmo, recoñécese con accésit o traballo de José García Mayoralas, pola súa contribución de divulgación científica no eido da sicoanálise e a súa elaboración terminolóxica, por Os fantasmas, de Michéle Perron-Borelli. O xurado estivo composto por Xosé Luís Franco Grande (Real Academia Galega), Xosé María Gómez Clemente (Fundación Plácido Castro), Carlos Arias Iglesias (Xunta de Galicia), Dolores Sánchez Palomino (Asociación de Tradutores Galegos), e María del Mar Gómez (IGADI).