Os libros arderán mal, pero se venden moi ben. Manolo está en forma: van 12.000 exemplares e haberá máis.