Unha editorial coruñesa que soamente publica en español vai recibir unha caudalosa achega por parte dun ex directivo e dun catalán adiñeirado. Os libros están moi ben editados e o catálogo é de calidade, aínda que antigo, no que respecta a traducións (británicas, a inmensa maioría). Na parte de literatura española, agás unha excepción, os autores son descoñecidos. Ignoro as intencións dos novos socios, pero o catálogo ten esas eivas: precisa de autores actuais (a non ser que Valdemar sexa o modelo), doutros ámbitos a maiores do anglosaxóns e de escritores españois con presenza. Tamén unha mellora sustancial na distribución e nas estratexias de comunicación.