Barnes sitúanos a rentes das literaturas normais. Temo que se debe a que non nos coñece.