Sen tempo non era. ¿Valorarán os usuarios a xeira e o investimento de algo polo que soamente pagan vinte céntimos? ¡Tranquis! Paga papá.