Antes do big bang teño comentado con Xurxo que éramos un arquipélago cultural, con abondos talentos sen conexión entre si. Grazas o seu pulo en gran parte, esa eiva nacional desapareceu. Unha mostra máis vai ser a colaboración entre dous dos propietarios de talentos que máis envexo. Haberá unha versión audiovisual do relato Amores fluídos. Entre mentres, sego esperanzado mesianicamente na volta dun dos nosos escritores máis dotados.