Estes non teñen nada que ver con Wong Kar Wai, mais que ben lle sentarían nunha banda sonora.