Ignoro se se elexiron a data do cabodano e a cidade do pasamento a mala idea. Outro galego presenta novidade literaria nese día e nese lugar.