Falan de literatura e mercado. Falamos de literatura e mercado.