Dolores Vilavedra propoñía o outro día nunha tertulia radiofónica esquecermos da vindicación do Nobel e centrarmos en reclamar que a escrita en galego poida recibir o Cervantes. Eu fiquei calado, polo cansanzo, máis ca nada; e pola falta de tempo para avaliar a proposta, tamén. De volta para casa, pensei que pertencemos ao estado ao que pertencemos e por aí podería ter unha lóxica o asunto; lóxica que desbotei ao reparar en que o Cervantes premia obras da literatura española, é dicir, obras escritas en español. Intentar entrar nesa poxa, a maiores de ser escasas as nosas posibilidades, nos obrigaría a confirmar esa teoría fenomenal de que quen nace en Galicia e escribe fai literatura galega.