Concordo. Está ben que andemos polo mundo, ¿pero non sería mellor gastar eses cartos en intentar que nos traduzan e sexan os nosos libros os que anden polo mundo? Quero dicir, ¿non seria mellor viaxarmos cos produtos preparados e adaptados para que se aprecien alí onde imos? ¿Non nos rendiría máis acudirmos a países nos que o troco non sexa o recurso que fai funcionar a economía?