Fernando Venâncio preparou informe sobre GZ que vai publicar mañá o suplemento Actual do Expresso. Leva colaboracións de Elias Torres, Bernardo Penabade, Carlos Quiroga, Samuel Rego, Xurxo Souto e Ramiro Fonte. Hai un anexo con bibliografía portuguesa sobre o noso país que, polos problemas de espazo, vai ficar fóra.