A edición portuguesa padece o agardado proceso de peixe grande papando no pequeno. A edición portuguesa goza do agardado proceso do nacemento de peixes pequenos que tratarán de sobrevivir buscando un placton de calidade. Ediçoes Nelson de Matos debuta a fin do vindeiro mes cunha ficción inédita de Cardoso Pires, O Lavagante. Os libros estarán ordenados en cinco coleccións: Mil Horas de Leitura (conto, novela, romance e poesía), História Hoje (Historia recente, biografías, reportaxes), Pensar Navegar (ensaios científicos), Outras Direcções (ocio) e Textos Literários (recursos educativos).