Cando universitario adoitaba quitarme das copas ou do cine para mercar libros de peto de Alianza. Moitas das veces ignoraba quen eran os autores e mesmo excusaba de ler as cuartas de capa, onde figuran as sinopses. Abondaba coas capas de Daniel Gil. Por iso me aledei cumpridamente do de Kalandraka.