Atacan ao rinoceronte e el vólvese.

*Jaureguizar é subscriptor de Rinoceronte polo rigor nas traducións e polo interese do catálogo.