A pesar da metedura de zoca, a aposta pola promoción exterior empeza a funcionar. É importante o de Bos Aires e cando máis o de BCN.