A novela é do mellor que temos no xénero negro. Decatáronse mesmo os ingleses.