Percorrín 274 quilómetros por unha débeda. Houbo quen me preguntou polo motivo de facer esa viaxe para estar unha hora e media nun restaurante. Había motivos profesionais de interese, pero tamén motivos personais. No xantar, xa ao primeiro, xurdiu o asunto das discrepancias: "Este país non está preparado para as polémicas, a xente confunde o que ti opines sobre a súa obra ou sobre as súas afirmacións coma un ataque persoal", escoiteille ao protagonista do acto. Manuel Rivas demostroume nestes cinco anos nos que teño abertas ao público covas célticas que el acredita nesa afirmación. Teño sido implacable con novelas e afirmacións súas, certo que tamén teño loubado libros que son un referente insustituíble para min e que teño pedido a Lúa para el (porque creo que a merece), pero en todos os casos demostroume a súa elegancia.