Non son piñeirista nin comparto a súa visión da cuestión nacional; non penso que a de Noia fose anafalbeta e dou por suposto que todos os que están na Academia figuran nela pola súa sabedoría, pero penso que Franco Grande leva razón cando opina que sen tempo non era que a RAG reaccionase