Xabier dános boas noticias. E non o escribo soamente porque se poña en marcha unha iniciativa dunha magnitude difícil de calcular para a nosa literatura como é contarmos cunha película baseada nunha novela, senón tamén porque, sen tempo non era tendo en conta que milita con convición nas clases pasivas, vai escribir decotío no seu blog. Seguireino coa admiración que adoitan merecerme as súas xeiras.