Eu sei que nos fogares do Xapón separan 17 tipos de lixo para separar nas casas grazas a Natsuo Kirino. Agora volve falando dun rapaz que empeza matando á nai e son moitas as leccións que me pode dar arredor da mocidade do mundo desenvolvido.