Francisco Castro reformula ideas que algúns apuntáramos, Camilo Franco e eu entre eles, para unha nova Xeración Nós. Alén de nominalismos, a necesidade segue aí.