O Premio González Garcés debería ficar deserto e o xurado debería defender a decisión que tomou.