O secretario da Academia Sueca é un devoto da literatura francesa, soamente cumpría agardar algo así.