Grazas ao Premio Terra de Melide, viaxei este ano a EuroDisney. O programa Libro Aberto da Galega emite, na madrugada de hoxe para mañá, unha entrevista na que aparezo cunha camiseta comprada nese centro herodiano do lecer occidental. Falo sobre o libro que levou o galardón, claro.