Gañar un Nacional de LIX serve para gañar soa e respecto?